27 of 57
SKU#: 8455


Separates, straight, spaghetti straps.

Sizes:  2-30